Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi pratar om arbetsplatsolyckor och hur du kan undvika dem. Det handlar om takarbete, byggnadsställning och mobila arbetsplattformar. Vilka är de vanligaste olyckstyperna, vanligaste felen man gör och hur dessa kan undvikas. Det är är podden som du bara måste lyssna på, för din säkerhet. Programledare är Tomas Tränkner och Susanne Weléen. Läs mer på https://www.greatsafe.se 

Aug 6, 2020

Arbetsplatsolyckor - en sammanfattning.


Aug 6, 2020

Ställningar - så undviker du olyckor.


Aug 6, 2020

Ställningar - typiska orsaker till att olyckor händer.


Aug 6, 2020

Ställningar - de vanligaste olyckstyperna.


Aug 6, 2020

Mobila arbetsplattformar - så undviker du olyckor.